Održana prva radionica u okviru ERASMUS ECOBIAS projekta

Prirodno -matematički fakultet Univerziteta u Tuzli je učestvovao na prvoj radionici u okviru ERASMUS projekta ECOBIASna temu:Uspostavljanje regionalne akademske mreže u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB).

Cilj radionice bio je uspostavljanje regionalne saradnje učesnika radionice i institucija involviranih u proces monitoringa i upravljanja vodnim tijelima u zemljama zapadnog Balkana. Teme radionice su bile usmjerene na jačanje regionalne institucionalne saradnje u ekomonitoringu voda i pripremnim aktivnostima za podizanje ECOBIASNET platforme.

Radionicu su moderirali profesori sa Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Sarajevu, Internacionalnog univerziteta u Travniku, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci, Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta Donja Gorica. Radionica je okupila studente, predstavnike ministarstava, agencija i zavoda Zapadnog Balkana. Ispred Univerziteta u Tuzli, radionicu su moderirali Dr. sc. Jasmina Kamberović, Dr.sc. Avdul Adrović i studenti odsjeka za biologiju Dženeta Klepić i Kenan Nurković.

 

Više o ERASMUS projektu ECOBIAS koji će da rezultira otvaranjem novog master programa iz ekologije kopnenih voda na Prirodno -matematičkom fakultetu Univerzitetu u Tuzli od 2021. godine možete pronaći na www. ecobiaserasmus.com

Podijelite ovo: