ECOBIAS radionica u okviru Ljetnog Univerziteta 2021

Savremeni trendovi u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni kvaliteta voda

New trends in ecological monitoring and aquatic bioassesment

Onečišćenje i klimatske promjene su globalni problem sadašnjice. Zemlje Balkana obiluju vodnim resursima, ali je za njihovo očuvanje neophodan kvalitetan monitoring sistem, institucionalna saradnja i izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju sa ciljem ispunjavanja  zahtjeva Okvirne Direktive o vodama Evropske Unije. Na ECOBIAS radionici Savremeni trendovi u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni kvaliteta vodaučesnici će se upoznati sa inovativnim metodologijama koje se primjenjuju u ekološkom monitoringu voda i faktorima koji direktno utiču na smanjenje diverziteta vrsta i ekosistema.

AGENDA

Radionica se održava u okviru projekta ERASMUS+ programa Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassesment for Western Balkans HEIs /ECOBIAS/ koji ima za cilj da razvije savremeni master studijski program, usmjeren na osposobljavanje studenata u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni kvaliteta voda. O novim master programima će nas na samom početku radionice upoznati prof.dr. Vedad Pašić (Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli) i prof.dr. Jasmina Kamberović (voditeljica ECOBIAS projekta na Univerzitetu u Tuzli).

Primjena okolišne DNK u monitoringu voda je trenutno zadnja riječ nauke u aplikativnoj ekologiji voda. Kako od uzorka vode, tehnikama sekvenciranja DNK i primjenom bioinformatičkih alata doći do popisa vrsta i procjene statusa voda, učesnicima će prvi dan radionice prezentiratieminentni stručnjak u ovoj oblasti, prof.dr. Florian Leese (Univerzitet u Duisburgu-Essen, Njemačka)sa svojim saradnicima.

Jedna od značajnih prijetnji smanjenju biodiverziteta su klimatske promjene. O teorijama zavjere o klimatskim promjenama i da li je globalno zagrijavanje rezultat prirodnogcikličnog procesa na Zemlji, drugi dan radionice govoriti će koordinatorica projekta ECOBIAS i voditeljica Departmana za ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr. Snežana Radulović.

Učesnici će kroz dva dana radionice također imati priliku se upoznati koje su strane i invazivne vrste riba u BiH (prof.dr. Avdul Adrović, Univerzitet u Tuzli) i kako ihtiofaunu koristiti u biomonitoringu voda(prof.dr. Dragojla Golub, Univerzitet u Banjoj Luci). Temu o savremenim načinima primjene daljinske detekcije u ekologiji moderirati će mr.sc. Maja Novković (Univerzitet u Novom Sadu). Kakve su ekološke politike u Bosni i Hercegovini i sa kojim izazovima se susrećemo pri tretmanu otpadnih voda upoznati će nas dr.sc. Nedžada Tolja i mr.sc. Iva Kolinović.

Navedena tematika će biti i sastavni dio silabusa novog master studijskog programa Ekomonitoring i bioindikacija voda na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli. U kojoj mjeri je novi master program odgovorio tržišnim potrebama, diskutovati ćemo sa predstavnicima privrednog sektora,potencijalnim poslodavcima i učesnicima radionice.

Očekujemo vas online ili u amfiteatru.

Kada: 24. juna od 13. 00 do 18. 00 sati preko Zoom platforme i 25. juna od 13.00 – 18.00 kombinovano: Amfiteatar 010 na FTOS-u u ulici 2. oktobra 1,Tuzla i on line (Zoom platforma).

Učešće: bez kotizacije, radionica je finansirana od strane ERASMUS+ programa Evropske Unije.

Registracija: Molimo ispunite obrazac za prijavu na ovom linku do ponedjeljka 21. juna do 16.00 sati.

Podijelite ovo: