Realizovana CEEPUS mobilnost na Univerzitetu St. Kliment Ohridski, Sofia (Bugarska)

U periodu od 28.11. do 02.12.2022. prof.dr. Mersiha Suljkanović realizovala je CEEPUS mobilnost na Fakultetu za hemiju i farmaciju Univerziteta St. Kliment Ohridski (Sofia, Bugarska). Tokom mobilnosti, prof. Suljkanović je održala predavanja na temu “Primjena alternativnih rastvarača u ekstrakcijskim tehnikama”, a također i obavila posjetu departmanima za hemijsko inženjerstvo, analitičku, fizičku i organsku hemiju.

Tokom boravka, upriličen je i sastanak sa predstavnicima menadžmenta fakulteta, te su dogovoreni detalji oko potpisivanja ERASMUS + sporazuma između dviju institucija.

Podijelite ovo: