Konkurs za dodjelu godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici I ili II ciklusa studija

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje
 

K O N K U R S

 
za dodjelu ukupno 5 (pet) godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašićpo jednu stipendiju redovnom studentu/ici I ili II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Bihaću i Univerziteta u Zenici,  u akademskoj 2023/2024. godini
 

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su državljani/ke Bosne i Hercegovine
  • da su redovni studenti/ce I ili II ciklusa studija u školskoj 2023/2024. godini
  • da su ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 8,5 u toku I ili II ciklusa studija
  • da tokom studija nisu obnavljali godinu 

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:
 
     a) Po osnovu uspjeha – prosjek ocjena
     b) Po osnovu dobivenih nagrada na takmičenjima i osvojenih medalja,
         te objavljenih akademskih radova tokom studija
     c) Po osnovu stepena invaliditeta kandidata, preko 60% 
     d) Po osnovu prosječnih primanja u domaćinstvu
     e) Po osnovu potvrde da je roditelj bio u oružanim snagama Armije RBiH,
         i/ili da je jedan od roditelja bio u logoru, i/ili da je ratni vojni invalid,i/ili
         da je poginuo kao pripadnik Armije RBiH ili kao civilna žrtva rata

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2023/2024. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM.
 
Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši komisija koju je imenovao Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića.

Konkurs ostaje otvoren do 24.11.2023. godine.

Konkurs možete u cijelosti preuzeti na sljedećem linku:

KONKURS za dodjelu godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici I ili II ciklusa studija

Podijelite ovo: