Anketa o daljinskom učenju

Molimo Vas da se izjasnite da li ćete tokom trenutno uvedenog vanrednog stanja nastavu održavati elektronskim putem, ili ćete istu nadokađivati nakon prestanka vanrednog stanja.

Podijelite ovo: