The Internet of Things

U organizaciji Prirodno matematičkog fakulteta (PMF) Univerziteta u Tuzli, u saradnji sa firmom H&H Inc. održano je prvo u nizu predavanje na temu “IoT -Internet of Things” ili “Internet stvari”.

Izlagač dipl. ing. Senad Karić, izvršni direktor kompanije H&H Inc. koja zapošljava oko 40 IT inžinjera predstavio je profesorima i studentima kratku istoriju IoT-a te primjere iz prakse s ciljem demistificiranja pojma IoT i njegove uloge u četvrtoj industrijskoj revoluciji.

Pred neuobičajeno velikim auditorijumom, uglavnom studenata, profesora i članova tuzlanske akademske zajednice dinamičnim i interesantnim izlaganjem predstavljene su neizmjerne mogućnosti saradnje Univerziteta u Tuzli sa ubrazno rastućim privatnim IT sektorom.

Naravno, ako i samo ako, Univerzitet u Tuzli kao i kantonalne i gradske vlasti što hitnije prepoznaju svjetske tehnološke procese i jedinstvenu, istorijsku priliku za procvat privrede Sjeveroistočne Bosne koju bi veća i kvalitetnija ulaganja u naučna istraživanja, te multidisciplinarni naučni pristup mogli ubrzo pokrenuti.

V. d. dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla Vedad Pašić je u video prilogu za Federalnu TV skrenuo pažnju na konstantan manjak stručnog kadra u ovom sektoru:

“Ljudi iz prakse, iz IT sektora, izvjestili su me da u ovom momentu bez ikakvog problema imaju potrebe za čak nekoliko stotina ljudi koji bi radili na vrhunskom nivou. Pokušavamo dokazati svim relevantnim nivoima vlasti da Univerzitet u Tuzli treba i može biti itekako važan sagovornik u razvoju nauke i generalno visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a ne samo one visokoobrazovne ustanove s dobrim konekcijama s centrima moći”.

Za čitatelje Fronta Slobode v.d. dekan PMF-a je izjavio da se akademska i naučna zajednica u Bosni i Hercegovini nalazi se na prekretnici i da što prije mora odgovoriti na pitanje svoje sopstvene svrhe i odgovornosti prema društvenoj zajednici u svakom pogledu i na svakom nivou.

“Nove progresivne snage na Univerzitetu u Tuzli istinski žele da pomognu da se Tuzlu, TK i BiH u cjelini konačno uvede u 21. vijek, te da se postavi samo jedan standard kako u nastavni, tako i naučni proces – IZVRSNOST.

Na sreću, mnogi stručnjaci iz realnog sektora i uspješni privrednici, kojima su na žalost vrata naše javne visokoškolske ustanove često u prošlosti bila zatvorena, iskazali su želju da ovim i ovakvim reformatorskim i progresivnim pomacima na Univerzitetu dadnu podršku kroz savjetodavni, naučni, stručni pa i materijalni vid pomoći, što smo mi na Prirodno-matematičkom fakultetu sa zadovoljstvom i nadom u bolje sutra objeručke prihvatili.

Današnje predavanje tek je prvi korak na putu većeg i obimnijeg razvoja suradnje Univerziteta i firmi koje su na braniku takozvane četvrte industrijske revolucije, koja se dešava i u Tuzli, a sa naše strane postoji čvrsta odlučnost da u što skorijem roku javno visoko školstvo i akademija također stupi na taj branik rame uz rame sa našim kolegama iz privatnog sektora u cilju kreiranja istinskog javno-privatnog partnerstva”, izjavio je Vedad Pašić, v.d. dekan Prirodno-matematičkog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.

Preuzmite poster predavanja

preuzeto sa portala FrontSlobode

Podijelite ovo: