Obraćanje Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Prof Dr Vedada Pašića povodom Dana prirodnih nauka

Poštovani Premijeru, poštovana Rektorice, poštovani Dekani, Prodekani, profesori, dobro došli na Dan prirodnih nauka 2017. godine!

Posebnu dobrodošlicu međutim želim svim našim dragim gostima, a pogotovo našim dragim učenicima, a nadamo se našim budućim dragim kolegicama i kolegama na Prirodno-matematičkom fakultetu i na Univerzitetu u Tuzli uopće.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli formiran je 2002. godine, ali svoj nastavni i znanstveni put počinje još ratne 1993. godine. Fakultet se nalazi u susjednoj zgradi nekadašnjeg đačkog doma Enver Šiljak na adresi Univerzitetska br 4.

Nastava na našem fakultetu organizovana je za redovne studente i izvodi se na studijskim odsjecima za biologiju, fiziku, geografiju, hemiju i matematiku.

Naš prvi ciklus studija, odnosno dodiplomski studij, traje četiri godine i organizuje se na ukupno devet studijskih programa na navedenih pet odsjeka, dok se nastava na jednogodišnjem II ciklusu studija organizuje na svih pet studijskih odsjeka, u okviru vrlo raznovrsnih studijskih programa i usmjerenja. Naš je Fakultet prvi na Univerzitetu u Tuzli pokrenuo III ciklus, doktorski studij, što uspješno nastavljamo iz svih oblasti izučavanja.

Između ostalog, naš Fakultet posjeduje laboratorije za opštu fiziku i naučno-istraživačku laboratoriju, laboratorije za nastavu biologije i laboratorij za naučno-istraživački rad iz područja mikrobiologije i genetike, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom, moderni laboratorij na Kampusu Univerziteta u Tuzli razvijen u okviru europskog FP7 projekta itd.

Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 nastavnika i saradnika, te naš fakultet raspolaže sa vanredno obrazovanim i stručnim kadrom, sa preko 60 doktora prirodnih nauka, sa tendencijom budućeg rasta, što Prirodno-matematički fakultet svrstava u red najperspektivnijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini uopće.

Međutim, naše najveće bogatstvo predstavljaju, dakako, naše studentice i naši studenti. Bez studenata nema visokoškolskih ustanova. Kratko i jednostavno – krajnji proizvod našeg rada su studenti i od njihovog kvaliteta zavisi naša prepoznatljivost u okvirima regije, Evrope i svijeta.

Odavno su prošla vremena kada je nastavnik smatrao studenta zamarajućom smetnjom u njegovom/njenom radnom danu. Naš fakultet se nalazi u posebno osjetljivoj poziciji, proizvedenoj padom nataliteta, ali i otvaranjem čitavog konkurencije u neposrednoj blizini. Naš jedini put jeste “borba” za svakog studenta i studenticu, isključivo u pozitivnom smislu.

Bitno je demonstrirati svim mladim ljudima sve što im studiranje na Prirodno – matematičkom fakultetu može da pruži i omogući, a ono što svakog perspektivnog studenta dakako primarno interesuje jeste mogućnost zaposlenja po završetku studija. Mnogi naši svršeni studenti danas su uspješni ljudi, sa raznovrsnim karijerama u znanosti, obrazovanju, privredi, bankarstvu, finansijama, informacionim tehnologijama, institutima, itd širom Bosne i Hercegovine, Europe pa i svijeta. Rijetko koja visokoškolska institucija nudi tako širok dijapazon mogućih zanimanja kao što to čini Prirodno-matematički fakultet.

Veliki je interes u privredi za kadar koji prozvodi Prirodno-matematički fakultet i naših je svršenih studenata svih profila jako malo ili nikako na birou za zapošljavanje.

U proteklom periodu ostvareni su kontakti sa nekoliko firmi predominantno iz područja informacionih tehnologija, koje planiraju formirati privredni klaster kako bi povećale mogućnosti dobivanja poslova u Europi i svijetu. Također smo u pregovorima za suradnju sa kompanijama iz oblasti cjeloživotnog učenja, a ostvarili smo i kontakte sa vrhunskim firmama iz oblasti bioinženjeringa. Jako nam je važna veza sa realnim sektorom, a jačanje tih i takvih veza dovest će do toga da naši svšreni studenti izađu sa našeg Fakulteta ne samo sa diplomom, već i sa konkretnim praktičnim znanjima, koje će period adaptacije na rad u privredi minimizirati i našim diplomantima omogućiti još brže zapošljavanje.

Moje je duboko uvjerenje da je jedna od naših primarnih zadaća zadržavanje naših najboljih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, što je ostvarivo samo uz primjenu tri fundamentalna pricipa, koje često ponavljam kao mantru: izvrsnost, izvrsnost i izvrsnost.

Stoga, poštovane naše buduće kolegice i kolege, pridružite nam se u izučavanju prirodnih nauka na Univerzitetu u Tuzli i zajedno sa nama, Vašim budućim profesoricama i profesorima, radite na daljem znanstvenom i privrednom razvitku naše domovine, Bosne i Hercegovine.

Dobro došli na Prirodno-matematički fakultet!

Podijelite ovo: