Dan prirodnih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u četvrtak, 27.04.2017. godine, održan je Dan prirodnih nauka, koji je predstavljao svojevrsni dan otvorenih vrata Prirodno-matematičkog fakulteta za sve zainteresovane, a posebno potencijalne studente.

Sam Dan prirodnih nauka bio je vanredno dobro posjećen, od strane nekoliko stotina zainteresovanih učenika, koji su imali priliku upoznati se sa kapacitetima, mogućnostima i perspektivama studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu. Brojni predstavnici medija propratili su događanja na Fakultetu.


Sama manifestacija otvorena je u Univerzitetskoj dvorani, uz prigodna obraćanja Dekana Fakulteta, Prof. Dr Vedada Pašića, Rektorice Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr Zumrete Kušljugić, te Premijera Tuzlanskog kantona, Gosp. Bege Gutića, koji je i zvanično otvorio Dan prirodnih nauka. Pored učenika, ceremoniji su prisustvovali i brojni gosti, dekani i prodekani Univerziteta u Tuzli, univerzitetski nastavnici i saradnici, kao i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Pedagoškog zavoda TK. Delegacija Vlade TK  je potom obišla Prirodno-matematički fakultet, upoznavši se sa uspjesima i postignućima naših zaposlenika i studenata.

Po otvaranju, studenti su se upoznali sa voditeljima svih pet studijskih odsjeka (biologija, fizika, geografija, hemija i matematika), te se potom uputili u učionice i laboratorije Prirodno-matematičkog fakulteta, gdje su se podrobnije upoznali sa svim onim što naš Fakultet može da ponudi. Uz mnoge interesantne eksperimente, demonstracije, popularna predavanja, druženja sa trenutnim i svršenim studentima i sl., nadamo se da smo uspjeli u našoj nakani što veće popularizacije učešća mladih u istraživanju fundamentalnih nauka u Bosni i Hercegovini.

Pogledajte dio atmosfere sa Dana prirodnih nauka 2017 u galeriji.

Podijelite ovo: