Informacija o mjestu polaganja prijemnog ispita

Prijavljeni kandidati na studijske programe polagat će prijemni ispit u slijedećim učionicama na Prirodno-matematičkom fakultetu:

Edukacija u matematici – 204

Primijenjena matematika – 204

Geografija – 105

Edukacija u biologiji – 211

Primijenjena biologija – 211

Edukacija u fizici – 105

Primijenjena fizika -105

Edukacija u hemiji – 203

Primijenjena hemija – 203

Napominjemo kandidate da je na prijemnom ispitu zabranjeno unošenje elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao i pisanih materijala.

Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet.

Spiskovi kandidata po učionicama se nalaze na ulaznim vratima Fakulteta. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta.

Sretno!

Podijelite ovo: