Tuzlanski PMF i XV konferencija “Marcel Grossmann” o generalnoj relativnosti

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli učestvovat će u međunarodnom koordinacionom odboru XV konferencije “Marcel Grossmann Meeting” o modernim razvojima u teorijskoj i eksperimentalnoj generalnoj relativnosti, astrofizici i relativističkim teorijama polja, koja će se održati u julu 2018. na Univerziteteu La Sapienza u Rimu, a u kojem će našu državu predstavljati Prof. Dr Vedad Pašić, dekan Fakulteta.

Ovdje možete skinuti preliminarni MG15_poster u PDF formatu

Od 1975 godine, konferencije Marcel Grossmann Meeting (MG) se organizuju kako bi se pružila mogućnost  rasprave o nedavnim napretcima u gravitaciji, generalnoj relativnosti i relativističkim teorijama polja, sa posebnim fokusom na matematičke osnove, fizička predviđanja i eksperimentalne testove.  Cilj ovih konferencija jeste poticanje razmjene mišljenja i znanja između naučnika što može da dovede do dubljeg razumijevanja strukture prostorvremena kao i da da pregled trenutnih eksperimenata koji testiraju Einsteinovu teoriju generalne relativnosti sa Zemlje ili iz svemira. Prethodne konferencije su održane u  Trstu (MG1: 1975 i MG2: 1979), Šangaju (MG3: 1982), Rimu (MG4: 1985, MG9: 2000, MG14: 2015), Perthu (MG5: 1988), Kyotou (MG6: 1991), Stanfordu (MG7: 1994), Jerusalemu (MG8: 1997), Rio de Janeiru (MG10: 2003), Berlinu (MG11: 2006) , Parizu (MG12: 2009) i Štokholmu (MG13: 2012). Zbornici radova su izdavani od strane North Hollanda a zatim od strane World Scientifica.

MG konferenciju su osnovali 1975. godine Remo Ruffini i Abdus Salam, sa ciljem pregleda nedavnih razvoja u gravitaciji i generalnoj relativnosti.

Posveta Marcelu Grossmannu, koji je bio prijatelj Alberta Einsteina iz djetinjstva, a kasnije profesor matematike iz oblasti opisne geometrije na Federalnoj Politehničkoj Školi u Cirihu, slavi njegovo spajanje matematičkih ideja Gregorija Ricci-Cubastroa i Tullija Levi-Civite sa svijetom fizike, koju je omogućio genij Alberta Einsteina. Njihov zajednički rad iz 1913. godine se može vidjeti online. Detaljan opis Grossmannovog doprinosa generalnoj relativnosti može se pronaći u zborniku radova XIII MG konferencije.

Prethodna, četrnaesta iteracija ove konferencije okupila u Rimu više od hiljadu naučnika iz cijeloga svijeta, od kojih su neki od najvećih umova planete u ovom trenutku uopće, dok su Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli predstavljali Vedad Pašić i Elvis Baraković, gdje su skupa uspješno prezentovali dva rada. Naredne godine očekuje se još veći odziv naučnika iz ove veoma produktivne oblasti naučnoistraživačkog rada.

Predavanje Prof. Stephena Hawkinga sa MG14 na Vimeu.

Radujemo se budućoj suradnji sa ICRANet (Internacionalni Centar za Relativističku Astrofiziku), koja je organizator Marcel Grossmann konferencija, te skorašnjoj posjeti direktora ICRA-e, Prof. Dr Rema Ruffinija našem gradu i Univerzitetu, kada će biti potpisan i sporazum o suradnji naše dvije institucije.

Podijelite ovo: