PMF na Sajmu zapošljavanja i obrazovanja u Brčkom

Predstavnici svih odsjeka i menadžmenta Prirodno-matematičkog fakulteta učestvovali su 25.05.2018. godine na Sajmu zapošljavanja i obrazovanja, koji je organizovao Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH uz podršku Vlade Brčko distrikta BiH, a u saradnji sa Omladinskim centrom “Vermont”.

Sajam je osmišljen kao skup sudionika koji se susreću na tržištu rada – poslodavaca, tražilaca zaposlenja, obrazovnog sektora, nadležnih institucija i organizacija, te je realizovan kroz niz panel diskusija i sličnih sadržaja.

Prisutni predstavnici PMF-a bili su: Prof. Dr Semir Ahmetbegović, Doc Dr Elvis Baraković, Doc Dr Sanida Bektić, Prof. Dr Amira Cipurković, Prof. Dr Enes Duvnjaković, Doc. Dr Samira Huseinović, Doc. Dr Fadila Kudumović-Dostović, Prof. Dr Smajo Sulejmanović i Doc. Dr Samra Sadiković.

Naš Fakultet je predstavljen brojnim zainteresiranim za studiranje fundamentalnih nauka na Univerzitetu u Tuzli i radujemo se većem broju studenata koji dolaze sa područja Brčko Distrikta BiH.

Predstavnik Prirodno-matematičkog fakulteta u Senatu Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr Enes Duvnjaković veoma uspješno i konstruktivno je učestvovao kao panelista u radu Panela II: Obrazovanje u funkciji zapošljavanja (novi zakoni, studiranje i stipendiranje u inostranstvu i prekvalifikacije).

Podijelite ovo: