Uputstvo i informacija o polaganju prijemnog ispita

Prijavljeni kandidati na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta polagat će prijemni ispit u slijedećim učionicama na Prirodno-matematičkom fakultetu:

Biologija – 211 i 214

Fizika – 105

Hemija – 104

Matematika – 205

Turizmologija – 111

Uputstvo o polganju prijemnog ispita za kandidate koji su se prijavili na konkurs za upis studenata u i godinu prvog ciklusa studija na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini

Napominjemo kandidate da je na prijemnom ispitu zabranjeno unošenje elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao i pisanih materijala.

Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet.

Spiskovi kandidata po učionicama se nalaze na ulaznim vratima Fakulteta. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta.

Sretno!

Podijelite ovo: