Poziv studentima za ljetnu školu u CERN-u!

U okviru aktivne suradnje koju je Prirodno-matematički fakultet ostvario sa organizacijom i-platform, otvara se mogućnost učešća studenata našeg fakulteta u okviru programa “Summer Student Programme” na Europskom centru za nuklearna istraživanja, popularnom CERN-u!

I-platforma predstavlja inicijativu dijaspore za razvoj Bosne i Hercegovine, te ima za cilj podržati i podsticati razvoj Bosne i Hercegovine kroz uvezivanje bh. dijaspore u Švicarskoj, prikupljanje i razmjenu informacija, povezivanje aktera iz obje zemlje, stvaranje sinergija, podsticaj i promoviranje inicijativa koje daju ili mogu dati doprinos razvoju socijalnih, ekonomskih i kulturnih procesa u Bosni i Hercegovini, a Prirodno-matematički fakultet je od samog početka involviran u ovim aktivnostima kako institucionalno tako i individualno.

CERN-ov Summer Student Programme nudi dodiplomskim studentima fizike, računarstva i inženjerstva jedinstvenu priliku da se priključe svakodnevnom radu istraživačkih timova koji učestvuju u eksperimentima na CERN-u u Genevi u Švicarskoj. To je jedinstvena prilika u kojoj su naši studenti već učestvovali u prošlosti, a nadamo se da će mnogo više učestvovati u budućnosti!

Za više informacija i mogućnosti aplikacije, obratite se menadžmentu fakulteta.

Podijelite ovo: