Drugi upisni rok na PMF-u

Obavještavamo sve kandidate za upis na neki od studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli da  će se podnošenje prijava vršiti od 22.08. do 31.08.2018. godine. Prijemni ispit održaće se 04.09.2018. godine u 10,00 sati, privremena rang-lista kandidata objaviće se do 05.09., a konačna 10.09.2018. Upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.

Prijavljeni kandidati na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta polagat će prijemni ispit u slijedećim učionicama na Prirodno-matematičkom fakultetu:

Biologija – 211 i 214

Fizika – 105

Hemija – 104

Matematika – 205

Turizmologija – 111

Napominjemo kandidate da je na prijemnom ispitu zabranjeno unošenje elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao i pisanih materijala.

Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet.

Spiskovi kandidata po učionicama se nalaze na ulaznim vratima Fakulteta. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta.

Sretno!

Podijelite ovo: