Promocija međunarodne knjige “Radon” i okrugli sto

U sklopu programa Ljetnog Univerziteta u Tuzli Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli orgtanizuje promociju međunarodne knjige “Radon”, autora i urednika Prof. Dr Feriza Adrovića, kao i  okrugli sto o problemu radona. Promocija i okrugli sto održat će se u prostorijama Rektorata Univertiteta u Amfiteatru A2, dana 11.06.2019. godine od 12 sati na adresi Dr. Tihomila Markovića broj 1 u Tuzli.

Promotori međunarodne knjige će biti Prof. Dr Svetislav Savović, Prof. Dr Izet Eminović i Prof. Dr Vedad Pašić. Pored navedenih učesnici okruglog stola će biti i prof. dr. Feriz Adrović, dok će predstavnik Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost  biti Emir Dizdarević, zamjenik direktora.

Radon je radioaktivni zemni gas koji proizlazi iz stijena i zemljišta te se koncentriše u zatvorenom prostoru poput podzemnih rudnika ili u stambenim objektima. Ostali izvori uključuju građevinske materijale i vodu dobivenu iz bunara. Radon se smatra ključnim faktorom koji doprinosi dozi jonizirajućeg zračenja koju primi stanovništvo.

Suorganizator ove promocije i okruglog stola je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DRARNS), koja u okviru svojih nadležnosti vrši aktivnosti na transpoziciji i implemnetaciji međunarodnih standarda iz oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja.

Nadamo se da ćete biti u prilici pridružiti nam se. Dobro došli!

 

Podijelite ovo: