Obavjest o polaganju prijemnog ispita za ak. 2019/2020 godinu

Prijavljeni kandidati na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta polagat će prijemni ispit u utorak 02.07.2019. godine u 10.00 sati u slijedećim učionicama na Prirodno-matematičkom fakultetu:

Biologija – 211

Fizika – 104

Hemija – 104

Matematika – 204

Turizmologija – 114

Uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini

Napominjemo kandidate da je na prijemnom ispitu zabranjeno unošenje elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao i pisanih materijala.

Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet.

Spiskovi kandidata po učionicama se nalaze na ulaznim vratima i na internet stranici Fakulteta. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta.

Sretno i dobro nam došli!

Podijelite ovo: