Odobren ERASMUS projekat – PMF Tuzla partner!

Danas su objavljeni rezultati poziva ERASMUS+  Capacity Building in the field of Higher Education 2019.

Jedan od 18 odobrenih projekata (od 56 prijava) za područje Zapadnog Balkana jeste i projekat “Development of master curricula in
ecological monitoring and aquatic
bioassessment for Western Balkans HEIs” u kojem je jedan od partnera i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Čestitamo svim našim kolegicama i kolegama koji su bili uključeni u pripremu prijave ovog projekta, posebno sa studijskog odsjeka za biologiju, a pod inicijativom, koordinacijom i vođstvom Doc. Dr Jasmine Kamberović, koji će donijeti 60.000 EUR vrijedne opreme našem Fakultetu, te omogućiti nove, moderne magistarske studije na našem Univerzitetu.

Podijelite ovo: