OBAVJEŠTENJE – Ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine

Obavještavaju se studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli da će ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine, prema Odluci Senata trajati od 01.-13. juna 2020. godine. Materijale za ovjeru semestra, kao i prijave za ispite, uplatnice, uvjerenja i dr. materijale moći će uzeti u skriptarnicama Univerziteta u periodu od 01. do 09. juna 2020. godine kako slijedi:

  1. Skriptarnica na Tehnološkom fakultetu – materijale mogu uzeti studenti

Tehnološkog, Ekonomskog, Mašinskog, Prirodno-matematičkog, Farmaceutskog i Pravnog fakulteta u periodu od 09:00-15:00h;

  1. Skriptarnica na Medicinskom fakultetu – materijale mogu uzeti studenti

Medicinskog, Edukacijsko-rehabilitacijskog i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u periodu od 09:00-15:00h;

  1. Skriptarnica na Filozofskom fakultetu – materijale mogu uzeti studenti

Filozofskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport  i Akademije dramskih umjetnosti u periodu od 09:00-15:00h;

Podijelite ovo: