Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 24.07.2020. god.

 

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi (za Prirodno-matematički fakultet):

(Napomena: u prvoj koloni tabele je broj slobodnih mjesta za studente koji se finansiraju iz Budžeta TK a u drugoj koloni je broj mjesta za samofinansirajuće studente!)

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.07. do 31.08. 2020. godine.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 02.09., a konačna 04.09.2020. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

Za Akademiju dramskih umjetnosti:
Podnošenje prijava vršiće se od 20.07. do 31.08.2020. godine;
I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 01.09.2020. godine u 10,00 sati;
II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 01.09.2020. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 02.09.2020. godine u 10,00 sati;
Privremena rang-lista kandidata objaviće se 02.09., a konačna 04.09.2020. godine;
Upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta konkursa), u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.
Kandidati su u obavezi prijaviti se i elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu: 

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije.

Uz prijavu na konkurs je  obavezno  priložiti:
– Prijavni obrazac u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.
– Kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara:

• svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
• svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,
• uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
• uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu/razred srednje škole  prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju/rješenje o ekvivalenciji završenog razreda  ili potvrdu nadležnog ministarstva obrazovanja da je taj postupak u toku.
Kandidat za upis na Fakultet za tjelesni odgoj i sport prilaže i ljekarsko uvjerenje od strane zdravstvene ustanove u mjestu prebivališta kandidata.
Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica može se pogledati  se na web stranici Univerziteta: www.untz.ba
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti studentskoj službi fakulteta/Akademije putem kontakt telefona i  putem e-mail adrese fakulteta/Akademije koji se nalazi na web stranici Univerziteta.
Ostale odredbe Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini ostaju nepromijenjene.

Podijelite ovo: