Broj slobodnih mjesta na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 15.09.2020. god.

 

UNIVERZITET U TUZLI     
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3885-1-1/20  od 09.09.2020. godine

o b j a v lj u j e

treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 22.06.2020. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe  možete naći na sljedećem linku.

Podnošenje prijava za treći upisni rok vršiće se od 15.09. do 18.09.2020. godine.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

Za Akademiju dramskih umjetnosti:
Podnošenje prijava vršiće se od 15.09. do 18.09.2020. godine;
I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 21.09.2020. godine u 10,00 sati;
II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 21.09.2020.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 22.09.2020. godine u 10,00 sati;
Privremena rang-lista kandidata objaviće se 22.09., a konačna 25.09.2020. godine;
Upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

Kriteriji za upis, procedure upisa, način podnošenja prijava na konkurs i potrebna dokumentacija, utvrđeni su Konkursom od 22.06.2020. godine koji je dostupan na web stranici Univerziteta (http://www.untz.ba/index.php?page=konkursi).
Bliže informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta kao i studentskim službama fakulteta/Akademije.

Podijelite ovo: