Obavještenje za diplomante prvog ciklusa studija

Obavještavamo diplomante prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta , da zbog složenosti higijensko-epidemiološke situacije sa virusom Covid -19 neće biti svečane dodjele diploma. Diplomanti će svoje diplome moći preuzeti u studentskoj službi fakulteta u dane 26.11.2020.god.i 27.11.2020. po rasporedu kako slijedi.

  •  Od 9 i 30 do 12 časova ,26.11.2020.godine-četvrtak, diplome će preuzeti diplomanti HEMIJE FIZIKE
  •  Od 9 i 30 do 12 časova ,27.11.2020. godine -petak , diplome će preuzeti diplomanti GEOGRAFIJE I BIOLOGIJE

 

Molimo sve naše diplomante da se pridržavaju navedenih termina kako bi smo izbjegli bilo kakva zadržavanja i veća grupisanja. Nošenje maske  je obavezno.

Podijelite ovo: