10. DANI PRIRODNIH NAUKA

Dana 20.10.2023.g godine sa početkom u 10 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  održana je manifestacija 10. Dani prirodnih nauka.

Manifestacija koja je naučno-popularnog karaktera a održava se, već tradicionalno, deset godina pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ima za cilj da se u naučno-istraživački rad i obradu aktuelnih naučnih tema uključe studenti prirodnih nauka sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacijom radova i razmjenom iskustava stvara  se mreža mladih ljudi koji će svoja znanja iz oblasti Prirodnih nauka širiti dalje i na taj način doprinijeti razvoju svijesti o značaju njihovog proučavanja .

Učesnici manifestacije su i ovaj put bili: Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet.

Podijelite ovo: