Predstavnici firme PCC Biotech d.o.o. Lukavac posjetili PMF

Dana 28.12.2023.godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisan je Sporazum o donaciji hemikalija i potrošnog materijala za laboratorijske vježbe i naučno-istraživački rad studenata Odsjeka Biologija, te su dogovoreni koraci dalje saradnje.


Sporazum su potpisali predstavnici firme PCC Biotech d.o.o. Lukavac i Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Vedad Pašić.


Ovom prilikom zahvaljujemo se firmi PCC Biotech d.o.o. Lukavac na vrijednoj donaciji koja će znatno unaprijediti i olakšati izvođenje vježbi na odsjeku Biologija.

Podijelite ovo: