Na odsjeku Fizika održano predavanje i panel diskusija o otkrivanju nano svijeta

Dana 05. juna 2024. godine na odsjeku Fizika Prirodno-matematičkog fakultata u okviru 29.
Ljetnog Univerziteta Tuzla održano je predavanje i panel diskusija pod nazivom „Otkrivanje
nano-svijeta: Nanostrukturni tanki filmovi koji definišu tehnologiju sutrašnjice“.
Gostujuće predavanje tokom kojeg se govorilo o tome šta je to nano svijet, kako se proizvode
nanostrukturni tanki filmovi metodom deponovanja pri malim uglovima (Glancing Angle
Deposition, GLAD) te metodama karakterizacije tankih slojeva kao što su: skanirajuća
elektronska mikroskopija (SEM), transmisiona elektronska mikroskopija (TEM), rendgenska
fotoelektronska spektroskopija (XPS), mikroskopija zasnovana na magnetno–optičkom Kerr-
ovom efektu (MOKE), spektroskopska elipsometrija (SE) i koja su područja primjene, održala je
dr.sc. Jelena Potočnik, viši naučni saradnik na Institutu za nuklearne nauke Vinča, Beograd,
Srbija.


Nakon predavanja uslijedila je panel diskusija o metodama proizvodnje tankih filmova (jonska
implantacija, spin coating metoda, pulsna laserska depozicija…) koju je predvodila dr.sc.
Almedina Modrić-Šahbazović, docent, PMF Tuzla zajedno sa panelistima dr.sc. Jelena Potočnik,
dr.sc. Maja Đekić, vanr. prof. sa Univerziteta u Sarajevu i Zerinom Sakić, MA,viši asistent sa
PMF-a Tuzla. Tokom diskusije prisutni su postavljali pitanja o razlikama i sličnostama pojednih
metoda proizvodnje tankih filmova.


Pored studenta i profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli učešće na
ovom predavanju i panel diskusiji uzeli su i studenti sa Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, učenici
iz srednjih škola JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla i JU Mješovita srednja hemijska škola
Tuzla te predstavnici privrede kojima će informacija o načinu proizvodnje novih tankih slojeva
biti od izuzetnog značaja.
Zahvaljujemo se svim prisutnima koji su svojim prisustvom i angažmanom dali značaj ovako
atraktivnoj temi današnjice iz oblasti fizike materijala a koja se izučava na studijskom programu
Fizika na PMF-u Tuzla.

Podijelite ovo: