Javno predavanje Profesora Dmitrija Vassilieva sa Univerzitetskog koledža u Londonu

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će je u okviru aktivnosti obilježavanja 40 godina Univerziteta u Tuzli u organizaciji Prirodno-matematičkog Fakulteta Univerziteta u Tuzli, održano javno predavanje na temu:

Spektralna teorija diferencijalnih operatora: o čemu se tu radi i kakva joj je primjena?”

u utorak, 22.11.2016. godine u 12.oo sati u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta.

Predavač je bio Profesor Dmitri Vassiliev, profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu (University College London), koji je treći najviše rangirani univerzitet u cijeloj Europi. Profesor Vassiliev je dao popularni pregled spektralne teorije parcijalnih diferencijalnih operatora, prikazujući njen razvoj od nerigoroznog rada fizičara do modernih rigoroznih matematičkih rezultata.

Predavanje je bilo  prilagođeno široj publici i nije bilo namijenjeno samo matematičarima.

Napominjemo da je Profesor Vassiliev jedan od najeminentnijih stručnjaka iz svoje oblasti na svijetu, naučnik sa mnoštvom vrhunskih naučnih radova iz mnogih naučnih oblasti, kao što su teorija ljuski, fraktalna teorija, teorija gravitacije, spektralna analiza, diferencijalni operatori itd.

Pogledajte izvještaj Federalne televizije u prilogu ispod.

Podijelite ovo: