Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Tuzli

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 16.06.2017. godine.

 

 

Napomena: u oglasu u listu Oslobođenje od 16.06.2017. potkrala se štamparska greška, pa je ispravljeni tekst konkursa objavljen 17.06.2017. godine. Prva stranica ispravljanog oglasa u Oslobođenju. Druga stranica ispravljanog oglasa u Oslobođenju.

Podijelite ovo: