Javno predavanje na temu “Detektori: od CERN-a do medicine”

Dr.sc. Ivana Capan viši znanstveni suradnik sa Zavoda za fiziku materijala na institutu “Ruđer Bošković”, održat će popularno predavanje na temu “Detektori; od CERN-a do medicine“. Predavanje će se održati 27.12.2017. godine u 13:00 sati u kabinetu 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom pozivamo studente i uposlenike našeg fakulteta, ali i ostale zainteresovane, da prisustvuju javnom predavanju koje će, sigurni smo, dojmiti sve prisutne.

Dr.sc. Ivana Capan, rođena je Tuzlanka i bivša učenica Gimnazije “Meša Selimović”. Nakon završetka studija na Sveučilištu u Zagrebu, karijeru započinje na Institutu “Ruđer Bošković” gdje je i danas uposlena. Autorica je velikog broja naučnih radova, učesnik mnogih naučno-istraživačkih projekata i recenzent je u zavidnom broju časopisa iz oblasti fizike čvrstog stanja.

Više detalja možete vidjeti na stranicama

http://www.irb.hr/users/capan/CV.htm

http://www.irb.hr/users/capan/Radovi.htm

http://www.irb.hr/users/capan/media.htm

Podijelite ovo: