Tuzlanski hemičari na kongresu u Edirneu, Turska

T.C. Trakya Üniversitesi iz Turske organizuje “Prvi Međunarodni balkanski kongres hemičara” (FIRST INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS, IBCC-2018) u gradu Edirne, u Turskoj, u periodu od 17-20. septembra 2018. godine. Cilj kongresa je predstavljanje istraživačkih radova hemičara sa područja Balkana, razmatranje razvoja savremene hemije kao i međusobno upoznavanje stručnjaka u cilju ostvarivanja budućih kontakata u gostoprimljivom okruženju.

Pozivamo poštovane kolege, prije svega stručnjake iz područja hemije, da sa svojim radovima uzmu učešće na ovom značajnom skupu i tako daju svoj doprinos u kreiranju buduće tradicionalne saradnje hemičara i hemijskih inženjera koji dolaze iz balkanskih zemalja. Naime, planirano je da se ubuduće ovaj kongres održava jednom godišnje u različitim gradovima na Balkanu. Očekuje se da će na kongresu uzeti učešće pozvani stručnjaci, akademici, preduzetnici, predstavnici privatnog sektora, post-doktoranti i studenti sva tri ciklusa studija.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je Odsjek za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli uključen u aktivnosti IBCC-2018 kongresa učešćem Voditeljice studijskog odsjeka za hemiju, dr sc. Amire Cipurković, red. prof. u naučnom odboru i nadamo se da ćete i vi dati svoj vrijedan doprinos u održavanju ovog značajnog naučnog skupa.

Rok za slanje abstrakata je 01. juni 2018. godine.

Podijelite ovo: