Drugi upisni rok – raspored po učionicama za prijemni ispit

Dragi budući studenti Prirodno-matematiučkog fakulteta!

Kao što vjerovatno već znate, prijemni ispit na drugom upisnom roku na PMF-u održat će se u utorak, 04.09.2018. godine u 10.00 sati.

Svima želimo mnogo sreće i dobo došliu na Prirodno-matematički fakultet!

Raspored po učionicama i prema odsjecima je kako slijedi:

STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA
UČIONICA BROJ: 205
Red.br. Prezime Ime oca Ime
1 VALJEVAC FEJZULAH AZRA
2 DIZDAREVIĆ FERID MERIMA
3 HANDANOVIĆ DAVORIN ANTONELA

 

STUDIJSKI PROGRAM: FIZIKA
UČIONICA BROJ: 205
Red.br. Prezime Ime oca Ime
1 ČAUŠEVIĆ BEGAN ADMIR
2 DELIĆ ENVER ENVERA

 

STUDIJSKI PROGRAM: BIOLOGIJA
UČIONICA BROJ: 211
Red.br. Prezime Ime oca Ime
1. Džakulić Ahmet Amra
2. Hodžić Jasmin DB Zerina
3. Šogolj Nezir DB Sanita
4. Dedić Safet Zehra
5. Brkić Izet Jasmin

 

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZMOLOGIJA
UČIONICA BROJ: 111
Red.br. Prezime Ime oca Ime
1 Dadanović Mirnad Erna
2 Jahić Ibrahim Izudin
3 Hodžić Dževahid Damir
4 Mujačić Fahrudin Nadina
5 Mehinović Aldin Nadina
6 Delić Mehmedalija Mehmed
7 Vranjkovina Đermin Đerziz
8 Kantić Edin Mirza

 

STUDIJSKI PROGRAM: HEMIJA
UČIONICA BROJ: 111
Red.br. Prezime Ime oca Ime
1 Čardaklij Asif Edin
2 Plakalović Fahrudin Maid
3 Džaferović Mirsad Faris
4 Bašić Enver Edin
5 Karašin Sabit Ermina
Podijelite ovo: