Javna prezentacija projektnih prijedloga studenata PMF-a

U okviru Druge jesenske naučne radionice koja je održana na Prirodno-matematičkom fakultetu, studentice i studenti PMF-a pripremili su i niz projektnih prijedloga u okviru prve radionici pod vodstvom Prof. Dr Jovane Nikolov (“Pisanje (naučnih) projekata“).

Studentice i studenti PMF-a stoga će u četvrtak, 06.12.2018. u 12 sati održati javnu prezentaciju prijedloga projekata koje su pripremili tokom Druge jesenske naučne radionice. Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe, u Dekanatu PMF-a.

 

Za svakog studenta i mladog istraživača koji potiče iz neke od zemalja Zapadnog Balkana posebno je važno da što prije nauči da pronalazi prilike za svoje dalje usavršavanje i za saradnju sa međunarodnim istraživačkim centrima. Naravno, i po završetku studija čime god se dalje bavili u karijeri, da li naučno-istraživačkim radom, radom u industriji ili bilo kakvim vidom aktivizma kroz nevladine organizacije ili neka druga udruženja, veliki dio vremena će biti posvećen radu na projektima.

Ideja ove radionice je da kroz neke primjere prikaže kako pronaći pravi poziv za vaš projekt, kako napisati dobar, kompetitivni projekt, šta je to što je zajedničko svim projektima, koje su najčešće greške prilikom pisanja projekata. Mobilnost studenata je u današnje vrijeme posebno značajna i omogućava da studenti steknu šira znanja od onih koja su predviđena planom i programom studija. Zbog toga će posebna pažnja u ovoj radionici biti posvećena upravo programima međunarodne razmjene, poput Erasmus+ programa uz detaljne smjernice kako odabrati pravi Univerzitet za razmjenu, kako napisati adekvatno motivaciono pismo i pripremiti dobar ugovor o učenju.

Podijelite ovo: