Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli održat će se naučni skup pod nazivom:

Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče

Skup će se održati u srijedu 11.03.2020. g. sa početkom od 13h na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Skup uz Prirodno-matematički fakultet organizuje UG “Centar za savremena biološka istraživanja” i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Podijelite ovo: