Potpisan Sporazum sa Međunarodnim aerodromom Tuzla

Danas su dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Prof. Dr Vedad Pašić i V.D. direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla d.o.o. Gosp. Halid Ahmetbegović potpisali Sporazum o međusobnoj suradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti, kojim će se obezbjediti još jedna nastavna baza za kadrove koje školuje Prirodno-matematički fakultet.

Preambula teksta danas potpisanog Sporazuma

Pored toga, u prijatnoj kolegijalnoj atmosferi, menadžmenti ove dvije prijateljske institucije raspravljali su i o budućim mogućnostima kako iz obrazovne, tako i naučne sfere interesa za obje ustanove.

Zaključeno je da Međunarodni aerodrom Tuzla nalazi se u osnovi razvoja Tuzlanskog kantona, a samim time i Univerziteta u Tuzli u cjelini, jer poboljšava mogućnosti mobilnosti našeg nastavnog i naučnog osoblja, kao i naših studenata, te otvara mogućnosti daljeg razvoja naučnog i nastavnog rada na Prirodno-matematičkom fakultetu i Univerzitetu u Tuzli u cjelini.

Podijelite ovo: