Uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se prijavili na konkurs za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na PMF-u Univerziteta u Tuzli

Poštovane buduće kolegice i kolege, ispod možete vidjeti

Uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se prijavili na konkurs za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini

Sretno na prijemnom ispitu!

Podijelite ovo: