Javno predavanje: Dr Mahir Hadžić, King's College London

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnom predavanju Dr Mahira Hadžića, predavača i istraživača sa Odsjeka za matematiku King's College-a u Londonu, a koje će se održati u četvrtak, 07.09.2017. godine u 13.oo sati na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u sali 203.

 

Bressanova slutnja – ili koliko košta miješanje kafe i mlijeka?

 

Mahir Hadžić nekadašnji je učenik Gimnazije “Meša Selimović” iz Tuzle, te osvajač srebrene medalje na Internacionalnoj Matematičkoj Olimpijadi u Washingtonu 2001. godine, te dvije bronzane medalje u Koreji 2000. godine i u Rumuniji 1999. godine respektivno, kao jedan od istinskih svijetlih primjera vrijednosti truda i napornog rada u Bosni i Hercegovini, usprkos svim životnim nedaćama tog vremena. Studirao je matematiku na Univerzitetu u Beču, a doktorsku disertaciju “Stability and instability in the Stefan problem with surface tension” odbranio je na Univerzitetu Brown u Sjedinjenim Američkim Državama 2010. godine.

Od 2010-11. boravio je na Univerzitetu u Cirihu kao postdoktorski istraživač, dok je na Massachusetts Institute of Technology (MIT) radio od 2010-13. godine. Od 2013. godine predavač je i stalni zaposlenik na King's College-u u Londonu.

Rijetke su prilike da na Univerzitetu u Tuzli imamo priliku da ugostimo naučnika i istraživača ovakvog ranga i referenci, stoga se iskreno nadamo da ćete u što većem broju biti u prilici prisustvovati ovom vanredno interesantnom predavanju našeg prijatelja, suradnika i (zauvijek) našeg sugrađanina.

Sažetak:

Bressanova slutnja je jedan od važnih otvorenih problema i igra centralnu ulogu u razvoju teorije kvantitativnog “miksanja” koja je u posljednoj deceniji postala veoma aktivno istraživačko polje. U svojoj originalnoj verziji Bressanova slutnja je formulisana jezikom diferencijalnih jednačina. Tokom predavanja ćemo vidjeti da se ovaj problem da interpretirati na bar još naizgled tri različita načina: jezikom harmonijske analize, elementarne kombinatorike i geometrijske teorije grupa.

Podijelite ovo: