PMF u posjeti firmi Tring d.o.o.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Dr Vedad Pašić i docent sa Studijskog odsjeka matematika Dr Elvis Baraković u srijedu 13.09.2017. posjetili su firmu Tring d.o.o. u Gračanici, poznatu po tome što su nedavno proizveli prvi složeni SoM modul u Bosni i Hercegovini.

Domaćini sastanka su bili direktor firme gospodin Nihad Hodžić i direktor prodaje gospodin Nihad Hadžihasanović sa kojima se razgovaralo o mogućoj saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta i firme Tring d.o.o. Domaćini su iskazali veliki interes za razvoj studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu kao i na cijelom Univerzitetu u Tuzli, a posebno za razvoj studijskog programa Teorijske kompjuterske nauke koji je u procesu izrade na Odsjeku matematika Prirodno-matematičkog fakulteta. Ova firma koja doživljava svoj eksponencijalni rast, kao i većina proizvodnog sektora u BiH, je u potrazi za visokoobrazovanim kvalitetnim kadrom a menadžment Prirodno-matematičkog fakulteta sa svojim kapacitetima je spreman da u budućnosti da odgovore na te zahtjeve.

Nada je da će suradnja PMF-a i firme Tring d.o.o  dovesti do veće kohezije ova dva subjekta putem koje će i firma Tring d.o.o. dobijati odgovore na zahtjeve za kvalitetnim kadrom, ali i u smislu zajedničkih naučno-razvojnih projekata. Prirodno-matematički fakultet će usavršavanjem postojećih kao i razvojem novih studijskih programa svojim svršenim studentima dati velike šanse za zaposlenje u ovoj renomiranoj firmi.

Tring d.o.o. je vodeći proizvodač fiskalnih sistema za područje FBIH i ponuđać kvalitetnih proizvoda, usluga i rješenja iz oblasti informatike, elektronike i mašinstva. Firma je osnovana 2002. godine i od tada bilježi konstatan finansijski rast i stručno napredovanje. Ozbiljan i studiozan pristup svakom projektu, aktivan i neposredan odnos sa klijentima, konstantno i svakodnevno praćenje i implementacija najnovijih tehnologija kroz različite projekte i proizvode, učinile su da ova firma bude prepoznata kao kvalitetan i pouzdan partner.

Ova firma je prepoznatljiva i po proizvodnji najmanjeg ARM A7 DualCore SoM na svijetu i prvog računara u BiH poslije rata, kao i činjenici da se kompletna proizvodnja izvodi u Bosni i Hercegovini, tojest u poduzetnoj Gračanici.

Podijelite ovo: