Gračanička firma Tring d.o.o. posjetila Prirodno-matematički fakultet

U duhu razvoja saradnje između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i privrednog sektora, danas su zaposlenici gračaničke firme  Tring d.o.o. posjetili naš Fakultet.  Firma Tring d.o.o.  iz Gračanice, kao vodeći proizvođač fiskalnih sistema u BiH, je nedavno bila eksponirana u BiH javnosti u jako pozitivnom svjetlu, kao proizvođači Craidd SOM-a, koji je najmanji SOM (System on module) na svijetu, baziran na ARM Cortex A7 DualCore arhitekturi, sa predinstaliranim Linux ili Android operativnim sistemom.

Gostovanje firme Tring d.o.o. se ogledalo u prezentaciji kapaciteta ove firme, njenih planova i vizija kao i prezetovanju najnovijih proizvoda ove firme.

Posebno interesantna je bila diskusija sa gostima u kojoj su u velikom broju učestvovali i studenti Univerziteta u Tuzli. Dogovorena je posjeta studenata Univerziteta u Tuzli ovoj firmi u kojoj bi se studenti na licu mjesta upoznali sa kapacitetima ove firme, odrađivanju prakse kao i realizaciji njihovih ideja i implementaciji znanja. Menadžment firme Tring d.o.o je upoznao studente sa velikom mogućnošću i planovima zapošljavanja u ovoj firmi koja doživljava svoju razvojnu ekspanziju.

Zbog velikog broja posjetilaca ovom predavanju a zbog ograničenih prostornih kapaciteta kojima raspolaže Prirodno-matematički fakultet, predavanje je pomjereno iz prostorija Fakulteta u salu Galerije Mandžić, kojima se i ovom priliom zahvaljujemo na ustupljenom prostoru.

 

Podijelite ovo: