Odsjek za hemiju PMF-a u Tuzli organizuje Internacionalni zajednički kongres o materijalima i polimerima

U saradnji sa Odsjekom za hemiju Univerziteta Çanakkale Onsekiz Mart i Udruženja hemičara Turske, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (Odsjek za hemiju) biti će ko-organizator naučnog kongresa pod nazivom “International Joint Congress of Materials and Polymers” koji će se održati u Ohridu u Makedoniji augusta 2017.

Shodno tome Univerzitet u Tuzli je potpisao i certifikat o suradnji sa još šest visokoškolskih ustanova (Državni Univerzitet u Tetovu, Univerzitet Majke Tereze u Skopju, Univerzitet u Çanakkaleu, Politehnički Univerzitet u Tirani, Univerzitet u Prištini, te Udruženje hemičara Turske) obavezujući se da će učestvovati u organizaciji ovog velikog skupa hemičara.

Podijelite ovo: