Memorandum o razumijevanju i saradnji

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva su 24.04.2017. godine potpisali Memorandum o uspostavi saradnje na promoviranju naučnoistraživačke i stručne saradnje između dvije institucije.

Memorandum će, između ostalog, poslužiti  kao opći okvir za institucionalnu saradnju na Projektu izrade digitalnog “Bosanskog atlasa ratnih zločina”.  Nosilac projektnih aktivnosti ispred Prirodno-matematičkog fakulteta bit će Studijski odsjek Geografija.

Podijelite ovo: