Goethe-Universität Frankfurt potpisao sporazum o suradnji sa Univerzitetom i PMF-om!

Delegacija Univerziteta u Tuzli posjetila je u ponedjeljak 11.12.2017. godine Univerzitet Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu na Majni, SR Njemačka, gdje je potpisan sporazum o suradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteteta u Tuzli i Departmana za fiziku Goethe Univerziteta.

Johann Wolfgang Goethe Univerzitet u Frankfurtu osnovan je 1914. godine, a svoje ime je dobio 1932. godine. Interesantna činjenica je da je prvi poslijeratni Rektor, Walter Hallstein, 1958. godine postao prvi predsjednik Europske komisije, što je u skladu sa činjenicom da je Frankfurt finansijski i transportni centar Europe i Europske Unije. Univerzitet ima preko 47.000 studenata, od koji je 7.400 stranih studenata. Univerzitet također pohađa preko 6.000 studenata trećeg ciklusa (doktoranata). Goethe Univerzitet ima preko 600 redovnih profesora iz preko 50 različitih zemalja, dok je ukupno 2.900 zaposlenika akademskog osoblja sa 2.100 zaposlenog administrativnog osoblja. Godišnji budžet Goethe Univerziteta iznosi 640 miliona Eura.  Od osnivanja Univerziteta, ukupno je na njemu radilo ili još uvijek radi 18 dobitnika Nobelove nagrade.

Naš novi partner ima ukupno 5 kampusa smještenih u centru i okolini Frankfurta (Westend, Riedberg, Bockenheim, Niederrad i Sport Campus Bockenheim/Ginnheim), te 7 istraživačkih centara, od kojih je jedan i FIAS (Frankfurt Institute for Advanced Studies), gdje je sporazum i potpisan.

Delegaciju Univerziteta u Tuzli činili su Rektorica Univerziteta, Prof. Dr Nermina Hadžigrahić, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, Prof. Dr Vedad Pašić, Direktor za ekonomske poslove, Gosp. Fuad Čergić, Prodekan za naučnoistraživački rad Prirodno-matematičkog fakulteta, Prof. Dr Mirza Hadžimehemedović, te studentice I i II ciklusa studija, Sabina Bahić i Dženana Kadribašić, dok su njemačku delagaciju činili Prof. Dr Marcus Bleicher, redovni profesor teorijske fizike i stariji istraživač na FIAS-u, Dr. Rebekka Göhring, Voditeljica internacionalnog ureda Univerziteta u Frankfurtu, Almuth Rhode, Direktorica internacionalnih programa i partnerstva Univerziteta u Frankfurtu, Dr Piero Nicolini, docent i istraživač na FIAS-u, te Dr Sacha Vogel, voditelj doktorskog studija na FIAS-u.

Sporazum o suradnji potpisali su Prof. Dr Nermina Hadžigrahić, Prof. Dr Vedad Pašić, Dr Rebekka Göhring, te Dekan Departmana za fiziku Univerziteta u Frankfurtu, Prof. Dr Owe Philipsen.

Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli već je uspješno realizirao jedan projekat 2017. godine (Simpozij “Nauka i društvo”) u suradnji sa Univerzitetom u Frankfurtu, finansiran od strane DAAD-a, njemačke akademske agencije za razmjenu, a odobren je još jedan projekat u vrijednosti od nekoliko desetina hiljada Eura za 2018. godinu, u okviru kojeg je između ostalog planiran i naučni kamp za nekoliko desetina studenata iz cijelog regiona zapadnog Balkana. Nadamo se da ćemo ovim sporazumom značajno ojačati našu akademsku i studentsku razmjenu, te omogućiti našim studentima, mladim istraživačima i profesorima vrijednu priliku za stručno i profesionalno usavršavanje, na obostrano zadovoljstvo naših institucija.

Mnogi su projekti pred nama, a u svojoj kratkoj prezentaciji Prof. Dr Vedad Pašić iskazao je i naglasio punu spremnost našeg Univerziteta i Fakulteta da se maksimalno uključi u moderne europske tokove nauke i visokog obrazovanja, te da uskoro postanemo ravnopravan partner našim kolegicama i kolegama u SR Njemačkoj, uz uključivanje i drugih organizacionih jedinica našeg Univerziteta. Predstavnici Univerziteta u Frankfurtu sa zadovoljstvom i entuzijazmom su prihvatili predložene planove, te priznali da su ovim sporazumom razbijene mnoge predrasude koje postoje u njemačkom društvu o Bosni i Hercegovini uopće te obećali da će veoma brzo uzvratiti posjet Univerzitetu u Tuzli.

Posebno nas raduje i da su naši studenti već sada imali priliku posjetiti ovu prestižnu instituciju nauke, te da će u budućnosti mnogi drugi imati još više prilike za naučno i profesionalno usavršavanja u skladu sa potpisanim sporazumom. Zahvaljujemo se ovom prilikom našim njemačim partnerima na toploj dobrodošlici, a posebno na punom finansiranju puta naše delegacije.

Podijelite ovo: